OBVESTILO - OPROSTITEV PLAČILA NUSZ

Domov
Novica

OBVESTILO - OPROSTITEV PLAČILA NUSZ

Obvestilo!

Dne 5.12.2017 je Občinski svet Občine Odranci sprejel nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Odranci, št. 142-20/2017, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 69/2017.

V 15. členu odloka so navedene oprostitve za zavezance.

Med drugim lahko zavezanci zaprosijo za oprostitev plačila nadomestila:

-         za dobo 5 let občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe, zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja ali družinske hiše, ali neposredno plačal komunalni prispevek. Oprostitev začne teči z dnem začetka uporabe stanovanjske hiše ali posameznega dela stanovanjskega objekta, kar zavezanec dokazuje s potrdilom upravne enote o prijavi stalnega bivališča na naslovu, ki je predmet oprostitve.

Zavezanci morajo vlogo za oprostitev vložiti za tekoče leto odmere do 28. 2., sicer začnejo odobrene vloge veljati za naslednje odmerno leto.

Vloga za 5 – letno oprostitev se dobi na spletni strani pod rubriko vloge in obrazci ali na občinski upravi Občine Odranci.

 

Občinska uprava Občine Odranci

 

Nazaj na seznam novic

Prijava na novice

Vreme