Javna razgrnitev predloga Delnega načrta zaščite in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Odranci, verzija 1.0.

Domov
Novica

Javna razgrnitev predloga Delnega načrta zaščite in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Odranci, verzija 1.0.

Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) Občina Odranci objavlja »Javno razgrnitev predloga Delnega načrta zaščite in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Odranci, verzija 1.0.«.

Javna razgrnitev bo trajala v času od 28. 9. 2020 do 28. 10. 2020.

Predlog Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je javno razgrnjen v sejni sobi Občine Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci, v delovnem času občinske uprave, ter na spletni strani Občine Odranci.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci ali po elektronski pošti na naslov: obcina.odranci@siol.net, do zadnjega dneva razgrnitve 28.10.2020.

Kontaktna oseba: Silvester Zver, telefonska številka: 02 577 64 80.

 - predlog Delni načrt

Nazaj na seznam novic

Vreme