Javna razprava predloga proračuna Občine Odranci za leto 2019

Domov
Novica

Javna razprava predloga proračuna Občine Odranci za leto 2019

Javna razprava predloga proračuna Občine Odranci za leto 2019

Občinski svet Občine Odranci je na svoji 3. redni seji, dne 21.2.2019 podal Predlog proračuna Občine Odranci za leto 2019 – prva obravnava v javno razpravo.

Javna razprava bo trajala do 8. marca 2019.

Predlog proračuna Občine Odranci za leto 2019 si lahko ogledate na spletni strani ( www.odranci.si ), pod rubriko obvestila in na oglasni deski občine.

Pripombe na predlog se lahko vložijo pisno na sedežu Občine Odranci ali po pošti na naslov Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci, in sicer do 8.3.2019.

Predlog proračuna Občine Odranci za leto 2019

-         Odlok o proračunu

-         Splošni del proračuna

-         Posebni del proračuna

-         Obrazložitev splošnega dela proračuna

-         Načrt razvojnih programov 2019-2022

-         Obrazložitev NRP proračuna Občine Odranci za leto 2019

-         Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Odranci za leto 2019

-         Kadrovski načrt Občine Odranci za leto 2019

 

 

Občina Odranci

Župan: Ivan MARKOJA l.r.

Nazaj na seznam novic

Vreme