JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2021

Domov
Novica

JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2021

Občinski svet Občine Odranci je na svoji 15. redni seji, dne 04. 03. 2021, sprejel sklep, da se predlog Proračuna Občine Odranci za leto 2021 da v javno obravnavo.

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Odranci za leto 2021 traja od 5. marca 2021 do vključno 19. marca 2021
. Vsi predlogi sprememb in dopolnitev proračuna morajo do tega datuma prispeti na Občino Odranci.

Zainteresirana javnost si lahko v času javne razprave predlog Proračuna Občine Odranci za leto 2021 ogleda na spletni strani
občine www.odranci.si pod rubriko obvestila ali v prostorih občine, delovnem času občinske uprave.

Pripombe in pobude k predlogu proračuna se pošljejo županu Občine Odranci pisno na naslov: Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci ali na elektronski naslov obcina.odranci@siol.net z dopisom »Pripombe na predlog proračuna 2021«.

Odlok o proračunu 2021

Proračun 2021 - splošni del

Obrazložitve proračuna 2021- splošni del

Proračun 2021 - posebni del

Obrazložitve proračuna 2021- posebni del

Načrt razvojnih programov 2021

Obrazložitve NRP 2021

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 2021

Kadrovski načrt Občine odranci za leto 2021

Nazaj na seznam novic

Vreme