OBVESTILO - Brezplačni topli obrok za učence in dijake

Domov
Novica

OBVESTILO - Brezplačni topli obrok za učence in dijake

Občina Odranci je prevzela organizacijo toplega obroka za učence in dijake s prebivališčem v Občini Odranci, od 9.11.2020 dalje. Topli obroki se bodo pripravljali v kuhinji OŠ Odranci. Učenci in dijaki so upravičeni do toplega obroka, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da imajo stalno prebivališče v Občini Odranci,

- da povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Starši učencev OŠ Odranci so bili že včeraj obveščeni s strani šole, ostali učenci in dijaki pa se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šola podatke uporabita za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo pri vhodu kuhinje (vhod v dvorišče Osnovne šole Odranci), in sicer od 11.30 ure do 12.30 ure.

Občina Odranci

Župan Ivan Markoja

Nazaj na seznam novic

Vreme