Pojasnilo - javna predstavitev modelov vrednotenja

Domov
Novica

Pojasnilo - javna predstavitev modelov vrednotenja

Spoštovani!

V skladu s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) mora občina javnost na krajevno običajen način seznaniti o kraju, času javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja, in o načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti.

Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov je https://www.mvn.e-prostor.gov.si.

RAZGRNITEV: Vse občine razgrnejo predlog modelov istočasno od 1.oktobra 2019 do 30.oktobra2019.

ROK ZA PRIPOMBE Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019.

 

Urad za množično vrednotenje nepremičnin Geodetska uprava Republike Slovenije Zemljemerska ulica 12, SI-1000 LJUBLJANA Tel: +386(0)1 47 84 917

Nazaj na seznam novic

Vreme