Prodaja kmetijskih zemljišč v lasti Občine Odranci

Domov
Novica

Prodaja kmetijskih zemljišč v lasti Občine Odranci

Občina Odranci je objavila namero za prodajo kmetijskih zemljišč.                           

Prodajajo se kmetijska zemljišča:

-        parcelna št. 551 k.o. 140 Črenšovci,

-        parcelna št. 1616/1 k.o. 131 Beltinci,

-        parcelna št. 1617/1 k.o. 131 Beltinci,

-        parcelna št. 1617/2 k.o. 131 Beltinci.

Ponudbe so odprte do 3.12.2021. Interesenti morajo do takrat podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošljejo priporočeno s povratnico Upravni enoti Lendava za parc. št. 551 k.o. 140 Črenšovci ali Upravni enoti Murska Sobota za parc. št. 1616/1, 1617/1, 1617/2 k.o. 131 Beltinci. Ponudbe se lahko vložijo tudi neposredno.

 


PONUDBA PARC. ŠT. 551 k.o. 140 Črenšovci

lokacija parcele 551 k.o. 140 Črenšovci

https://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnadeska/podrobnosti-objave.html?id=1141208

 

 

 

 

PONUDBA PARC. ŠT. 1616/1, 1617/1, 1617/2 k.o. 131 Beltinci

lokacija parcele 1616/1 k.o. 131 Beltinci

lokacija parcele 1617/1 k.o. 131 Beltinci

lokacija parcele 1617/2 k.o. 131 Beltinci

https://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnadeska/podrobnosti-objave.html?id=1140992

 

 

Nazaj na seznam novic

Vreme