Gospodarstvo

Domov
Gospodarstvo

Podjetniki in obrnitniki v občini Odranci

Že pred osamosvojitvijo Slovenije so se prebivalci Odrancev ukvarjali s podjetništvom. Opravljali so predvsem obrtne dejavnosti kot so kovaštvo, zidarstvo, gostinstvo, ključavničarstvo in predelava kaše. Ob koncu leta 1999 je v Občini Odranci registriranih 39 samostojnih podjetnikov in 10 gospodarskih družb. Delujoče gospodarske družbe lahko, glede na kriterij razvrščanja družb po velikosti, razvrstimo med majhna podjetja. Večina jih je usmerjena na slovensko tržišče, le nekateri (prevozniška podjetja) v izvoz.

 

Občina Odranci je čedalje bolj naklonjena k razvoju in spodbujanju podjetniških aktivnosti. Se pravi, da je podjetništvo relativno dobro razvito. Podjetniki se izkazujejo z dobrimi idejami, istočasno pa se zavedajo tveganj, katera jih ovirajo. Ta tveganja jih mnogokrat odvrnejo od nameravanega. To lahko rečemo, predvsem zato, ker je del premoženja podjetja, ki je financiran s krediti, bistveno nižji od slovenskega povprečja. Odranski podjetniki so prepoznavni tako doma kot v tujini.

 

Občina Odranci je poslovno cono Kamenice zgradila s številnimi nameni. Ti nameni so predvsem:
- pospeševanje podjetništva,
- pospeševanje pretoka kapitala, idej, blaga, znanja in dela,
- vzpostavljanje ustreznega poslovnega okolja in podporne infrastrukture,
- ustvarjanje novih delovnih mest,
- zmanjšanje brezposelnosti na območju UE Lendava,
- zagotavljanje kakovostnim delovnih mest za visoko izobražene strokovnjake in delavce,
- izkoriščanje ugodne prometne lege regije,
- povezovanje območja s sosednjimi regijami,
- spodbujanje inovacij,
- prestrukturiranje iz klasične industrije v perspektivne panoge,
- povezovanje javnega in privatnega sektorja (javno-zasebno partnerstvo).

 

CARTHAGO proizvodnja avtodomov d.o.o.

V letu 2008 je Občina Odranci dosegla največji gospodarski preobrat z izgradnjo podjetja Carthago. Stoji na parceli, ki je velika okrog 50.000 m2. V podjetju izdelujejo avtodome visokega cenovnega razreda. Gre za mednarodno zelo priznano in uveljavljeno blagovno zanamko, ki sodeluje s številnimi evropskimi korporacijami. Prihod nemškega investitorja je bila zelo dobra pridobitev v občini, koristna širši regiji pa tudi Sloveniji kot celoti.

 

BP BLISTER PACK - SISTEMI d.o.o.

Podjetje Blister Pack - sistemi d.o.o. je družinsko podjetje iz Prlekije, ki je v letu 2011 zgradilo v obrtni coni Kamenice poslovni objekt. Podjetje izdeluje orodje za pakirne linije in pakirne stroje.

 

 

 

 

 

 

 

 


Vreme