Geografska lega

Domov
Kraj Odranci > Geografska lega

Geografska lega

Odranci ležijo med glavno cesto Lendava- Murska Sobota  in potokom Črncem. Del naselja je tudi  severno od magistralne ceste.  V okolici prevladujejo njive,  ob Črncu pa travniki in zaplate gozda.

 


Vreme