Zgodovina kraja

Domov
Kraj Odranci > Zgodovina kraja

Zgodovina kraja Odranci

V pisnih zgodovinskih virih se Odranci prvič omenjajo leta 1322

Po mnenju zgodovinarjev je ime Odranci slovanskega izvora. Izviralo naj bi iz imena Hadrijan.

Ime kraja so v preteklosti različno pisali:

  • leta 1411 – Adrianch
  • leta 1430 – Adoriancz
  • leta 1524 – Aderyancz
  • v času madžarske okupacije pa Adorjánfalva


Ohranjeni zgodovinski viri pričajo, da so Odranci kraj z burno in pestro zgodovino, katero so pretežno krojili tuji gospodarji. Do leta 1918 so Odranci (kakor tudi preostali del Prekmurja) pripadali ogrskemu delu habsburške monarhije. V celotnem srednjem veku je Odrančanom gospodovalo ogrsko plemstvo, katerega prioritetni cilj je bil zgolj eksploatacija tako naravnih danosti kakor tudi svojih podložnikov za lastno blaginjo.

Odranci so skupaj s sosednjimi vasmi spadali h gradu Nempti, sedaj Lenti na Madžarskem. V letih 1411 in 1428 pa so te vasi sestavljale posebno gospodarsko enoto v sklopu turniške pražupnije. Leta 1430 so bili Odranci središče najbližje okolice, saj je bil tam sedež oskrbništva ali pristave (marof).

Med vojno med nemškim cesarjem Friderikom III. in madžarskim kraljem Matijem so grozote vojne močno prizadele tudi Odrance. O tem priča podatek, da so cesarske čete leta 1480 opustošile Odrance in sosednje vasi, zaradi česar je madžarski kralj Matija prebivalce Odranec in okolice oprostil vseh dajatev, da bi se kraji gospodarsko opomogli.

V času turških vpadov so Odrančani prav tako pretrpeli veliko hudega. Turki so vas večkrat izropali, več ljudi so pobili, nekatere pa odpeljali v sužnost. Spodnji del Prekmurja – to je območje turniške pražupnije ter kraji vzhodno od nje - je prešel pod turško nadoblast leta 1636.

Do leta 1644 so Odranci spadali pod dolnjelendavsko gospodstvo rodbine Bánffi. Tega leta je Krištof Bánffi umrl brez nasledstva, na kar so Odranci pripadli beltinški graščini rodbine Szécsenyi. Tem so sledili lastniki graščine Csákyji, nato pa rodbina Gyika in končno rodbina Zichy, katera je gospodovala na graščini do konca prve svetovne vojne, ko je zaradi agrarne reforme izgubila precejšen del svoje posesti. Zichyji so zapustili Jugoslavijo po drugi svetovni vojni.


Vreme