Zgodovina župnije

Domov
Kraj Odranci > Zgodovina župnije

Zgodovina župnije

Od leta 1094 do 17.2.1777 so Odranci z drugimi vasmi lendavske dekanije spadali v zagrebško škofijo, zato so s kajkavskimi Hrvati imeli iste obredne knjige in peli iste cerkvene pesmi. Leta 1777 pa je bila ustanovljena nova škofija s sedežem v Szombathelyju na Madžarskem, kateri je bilo priključeno celo Prekmurje. Tej škofiji je Prekmurje pripadalo do 1. decembra 1923, na kar je bilo priključeno mariborski škofiji.

Do ustanovitve župnije v Beltincih leta 1759 so Odranci spadali v župnijo Turnišče, ki je obsegala sledeče vasi: Turnišče, Renkovci, Nedelica, Velika in Mala Polana, Gomilice, Melinci, Ižakovci, Dokležovje, Beltinci, Gančani, Lipovci, Bratonci, Lipa in Odranci.

Leta 1742 je zemljiški gospod, general Ladislav Ebergényl dal v Beltincih postaviti novo cerkev, ki naj bi sprejela 2000 ljudi. Od turniške pražupnije so župniji v Beltincih poleg Beltincev in Odrancev pripadle še naslednje vasi: tri Bistrice, Melinci, Ižakovci, Bratonci, Gančani in Lipovci.

Leta 1862 je bila v Odrancih zgrajena kapela Svete Trojice. Zgradili so jo poleg vaške šole. V njej je bilo prostora za približno 50 ljudi. Kapela je stala vse do leta 1965, ko je cerkveni odbor odstopil zemljišče, na katerem je stala, občini, ki je tu zgradila stanovanjski blok za učitelje.

Leta 1944 so Odranci postali samostojna duhovnija, leta 1961 pa samostojna župnija.

Ustanovno listino za samostojno duhovnijo je izdal sombatejski škof Aleksander Kovács, ki je določil tudi dajatve za vzdrževanje duhovnika in duhovniku Alojziju Šoštarecu podelil vse pravice, ki jih ima župnik.

1.11.1945 je Šoštareca zamenjal duhovnik Lojze Kozar, ki je prišel v Odrance z naročilom, da čim prej postori vse potrebno za gradnjo nove cerkve.

Aprila 1946 se je cerkveni odbor izmed treh predloženih skic arhitekta Valenčiča za novo cerkev v Odrancih odločil za osmerokotno cerkev.

Vendar pa je po številnih birokratskih zapletih in nesreči, ki se je pripetila ob gradnji kupole in je terjala osem življenj, bila nova odranska cerkev izgrajena šele leta 1967. Dotlej se je bogoslužje opravljalo v zasilni leseni cerkvi.

Cerkev Svete Trojice, ki jo je projektiral arhitekt Valenčič, je poslikal akademski slikar duhovnik Stane Kregar. Slikal je v letih 1968-1972. Kregarjeve freske v odranski cerkvi, 7 velikih slik, so po površini največje slikarjevo delo, saj je poslikanih okrog 200 m2 površine. Leta 1983 pa je bil povišan cerkveni stolp za okoli 8 m in v njem so bili nameščeni novi trije zvonovi, katerih skupna teža znaša 1544 kg. Pred nekaj leti je cerkev dobila tudi nove, sodobne orgle.


Vreme