Lokalne volitve

Domov
Občina Odranci > Lokalne volitve

LOKALNE VOLITVE 2018

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE - LOKALNE VOLITVE - LETO 2018

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Odranci

VOLILNA KAMPANJA

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Odranci

Pogoji za pridobitev pravice dom uporabe plakatnih mest na območju Občine Odranci za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana v letu 2018

PODPORA VOLIVCEV ZA KANDIDATURE ZA ŽUPANA IN ČLANE OBČINSKEGA SVETA

Obvestilo glede ugotovitvenega sklepa o potrebnem številu podpor volilcev

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpor volivcev za kandidature za župana Občine Odranci na rednih lokalnih volitvah v letu 2018

Obrazec LV 1 - Podpora kandidaturi za župana

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpor volivcev za člane Občinskega sveta Občine Odranci na rednih lokalnih volitvah v letu 2018

Obrazec LV 2 - Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

VOLIŠČA ODRANCI

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih lokalnih volitev, ki bodo v nedeljo, dne 18.11.2018

POLITIČNIM STRANKAM, DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV IN OBČANOM

Obvestilo - Predlaganje kandidatov za predsednika in člane volilnih odborov ter njihovih namestnikov

Obrazec- PREDLOG PREDLAGATELJA

Obrazec - IZJAVA KANDIDATA

POSTOPEK KANDIDIRANJA IN INSTRUKTIVNI OBRAZCI - LOKALNE VOLITVE 2018

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/postopek-kandidiranja-in-instruktivni-obrazci-lokalne-volitve-2018

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe

SEZNAM VLOŽENIH KANDIDATUR ZA VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI

Obvestilo o žrebu vrstnega reda kandidatov za volitve župana in članov občinskega sveta v Občini Odranci

RAZGLAS - SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE ODRANCI

RAZGLAS - SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE ODRANCI (VE1, VE2, VE3)

OBVESTILO - PREDČASNO GLASOVANJE,GLASOVANJE PO POŠTI, GLASOVANJE NA DOMU

 - obrazec PREDČASNO GLASOVANJE

- obrazec GLASOVANJE PO POŠTI

- obrazec GLASOVANJE NA DOMU

OBVESTILO ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV

-obrazec zaupniki

PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018 odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo:
- v sredo, 14. novembra 2018 in
- v četrtek, 15. novembra 2018.

Predčasno glasovanje bo potekalo v Vaškem domu Odranci,  Panonska ulica 33, 9233 Odranci, med 07.00 in 19.00 uro.

Obvestilo Narodne in univerzitetne knjižnice - Obvezni izvodi plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018

Rezultati lokalnih volitev 2018 za ŽUPANA in OBČINSKI SVET Občine Odranci

POVEZAVA: https://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/obcina_odranci.html

POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA OBČINE ODRANCI

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI

 


Vreme