Lokalne volitve

Domov
Občina Odranci > Lokalne volitve

LOKALNE VOLITVE 2018

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE - LOKALNE VOLITVE - LETO 2018

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Odranci

 

VOLILNA KAMPANJA

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Odranci

 

PODPORA VOLIVCEV ZA KANDIDATURE ZA ŽUPANA IN ČLANE OBČINSKEGA SVETA

Obvestilo glede ugotovitvenega sklepa o potrebnem številu podpor volilcev

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpor volivcev za kandidature za župana Občine Odranci na rednih lokalnih volitvah v letu 2018

Obrazec LV 1 - Podpora kandidaturi za župana

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpor volivcev za člane Občinskega sveta Občine Odranci na rednih lokalnih volitvah v letu 2018

Obrazec LV 2 - Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

 

VOLIŠČA ODRANCI

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih lokalnih volitev, ki bodo v nedeljo, dne 18.11.2018

 

POLITIČNIM STRANKAM, DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV IN OBČANOM

Obvestilo - Predlaganje kandidatov za predsednika in člane volilnih odborov ter njihovih namestnikov

Obrazec- PREDLOG PREDLAGATELJA

Obrazec - IZJAVA KANDIDATA

 

POSTOPEK KANDIDIRANJA IN INSTRUKTIVNI OBRAZCI - LOKALNE VOLITVE 2018

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/postopek-kandidiranja-in-instruktivni-obrazci-lokalne-volitve-2018

Vreme