Lokalni predpisi

Domov
Občina Odranci > Lokalni predpisi

Lokalni predpisi

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

2011

 

2010

2009

 

2008

2007

 

2006

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 • Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2002 (99/2002)
 • Poročilo o izidu volitev za župana Občine Odranci (99/2002)
 • Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Odranci (99/2002)
 • Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Odranci (99/2002)
 • Popravek odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče (92/2002)
 • Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Odranci (77/2002)
 • Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Odranci (39/2002)
 • Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2002 (39/2002)
 • Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Odranci (39/2002)
 • Odlok o podelitvi koncesije za vzdrževanje in upravljanje sistema CATV na območju Občine Odranci (39/2002)
 • Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci (39/2002)
 • Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Odranci za leto 2001 (39/2002)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (28/2002)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Odranci (3/2002)
 • Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2002 (3/2002)

 2001

 • Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2001 (82/2001)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih... (71/2001)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Odranci v letu 200... (66/2001)
 • Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2001 (49/2001)
 • Spremembe in dopolnitve pravilnika o stimulaciji študentov Občine Odranci (49/2001)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov... (49/2001)
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Odranci (30/2001)
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2000 (30/2001)
 • Odlok o režijskem obratu v Občini Odranci (24/2001)
 • Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Odranci (24/2001)
 • Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Odranci (24/2001)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (24/2001)
 • Statut Občine Odranci (20/2001)
 • Odlok o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polan... (7/2001)
 • Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2001 (3/2001)

 

2000

 

1999

 

1998

 

1997

 

1996

 

1995

1994

1993


Vreme