Občinska uprava

Domov
Občina Odranci > Občinska uprava

Občinska uprava

Občinska uprava Občine Odranci je organizirana kot enoten organ, ki ima naslednje notranje organizacijske enote:

- urad župana,

- strokovno služno,

- režijski obrat.

Občinska uprava je organ občine, ki opravlja v okviru zakonov in statuta občine njene upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge za katere je ustanovljena.Občinsko upravo vodi župan.Župan daje delavcem občinske uprave usmerite in navodila za njihovo delo ter pooblašča delavce za samostojno opravljanje dela v okviru upravnih, strokovnih in organizacijskih nalog na podlagi zakona in statuta občine.

 

ZAPOSLENI V OBČINI ODRANCI

TADEJA GOSTAN, magistrica poslovnih ved - podsekretarka v občinski upravi  Tel.: 02/577-34-83

MARIJA ZVER, višja upravna delavka - računovodja VI Tel.: 02/577-34-82

DOROTEJA ZVER, dipl. ekon. - analitik VI Tel.: 02/577-34-80

SILVESTER ZVER, strojni tehnik - upravljalec sistema V

 

 


Vreme