Delovna telesa

Domov
Občina Odranci > Občinski svet > Delovna telesa

Delovna telesa

 

Delovna telesa občinskega sveta -  mandatno obdobje 2018-2022

Svet  zavoda  Pomurske Lekarne:
Ivanka Tompa

Svet zavod Osnovna šola Odranci:
Elizabeta Grabnar
Branko Ferenčak
Aleksander Jerebic

Odbor za infrastrukturo in komunalo:
Mirko Vrbnajk - predsednik
Aleksander Jerebic
Jožef Maučec
Marjan Marič
Štefan Bogdan

Svet Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Lendava:

Ivanka Tompa

Svet Javni zavod Zdravstveni dom Lendava:
Ivanka Tompa

Odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti:
Mario Balažic - predsednik
Jožef Maučec
Branko Ferenčak
Štefan Bogdan
Marjan Marič

Odbor  za družbene dejavnosti:
Elizabeta Grabnar - predsednica
Ivanka Tompa
Branko Ferenčak
Marjan Marič
Mario Balažic

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
Aleksander Jerebic

Statutarno - pravna komisija:
Mirko Vrbnjak
Elizabeta Grabnar
Jožef Maučec

Komisija za pritožbe:
Mirko Vrbnjak
Mario Balažic
Štefan Bogdan


Vreme