Kontaktni podatki

Domov
Kontaktni podatki

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki občine Odranci

Občina Odranci
Panonska ulica 33
9233 Odranci

02 577 34 83
02 577 34 86
obcina.odranci@siol.net


Vreme