Vloga za prijavo rednega in/ali podaljšanega obratovalnega časa obrata / kmetije

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov