Civilna zaščita

02 577 34 80
041 950 324
silvester.zver@gmail.com
Silvester Zver
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Poveljnik občinskega štaba CZ, Silvester Zver
  • Namestnik občinskega poveljnika, Silvester Marič
  • Član, Ciril Smej
  • Član, Slavko Kociper
  • Član, Andrej Hozjan