Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • predsednica NO, Mirjana Horvat, mag. ekon.in posl.ved
  • Lidija Kuzma, računovodja VI
  • Monika Virag, univ.dipl.ing.prom.