Namera za prodajo nepremičnine parc. št. 1757/1, k. o. 137-Odranci

21. 12. 2020 Administrator A. 24