POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI ODRANCI - ZA VOLITVE PREDSEDNIKA RS

2. 9. 2022 TADEJA G. 130