Pravila za izvolitev predstavnika Občine Odranci v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

30. 9. 2022 TADEJA G. 189