Ureditev cest: ObvoznicI in Ulica Naselje Gredice

6. 10. 2022 TADEJA G. 140