Javni poziv za posredovanje predlogov za imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Odranci

25. 3. 2024 TADEJA G. 134